Elia zoekt European Regulatory & Public Affairs Advisor

Elia <1y Entry Level  Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 18 Jul 2017

Job Description

European Regulatory & Public Affairs Advisor

100838

Jouw functie

Binnen de directie Externe Relaties heeft het departement European Activities als opdracht:

 • Het opvolgen van de ontwikkelingen op vlak van de Europese wetgeving;
 • een actieplan ontwikkelen waarmee enerzijds de belangen van Elia tegenover de Europese instanties verdedigd worden en anderzijds bijdragen geleverd worden om de wettelijke en regelgevende context op Europees niveau te beïnvloeden;
 • ervoor zorgen dat dit actieplan wordt uitgevoerd;

Teneinde een gunstige context tot stand te brengen voor de ontwikkeling van de activiteiten van Elia en voor het creëren van waarde voor zijn aandeelhouders.

De European Public and Regulatory Affairs Advisor zal toezien op het verdedigen en uitdenken van de belangen van Elia bij de Europese instanties en op het – op coherente wijze – implementeren van de maatregelen van de Europese regelgeving, alsook het coördineren van de communicatie hierover met derden.

Hij zal instaan voor de volgende taken:

 • de ontwikkelingslijnen van de Europese wetgeving die een impact zullen hebben op de activiteiten van Elia identificeren;
 • de risico’s en opportuniteiten als gevolg van deze ontwikkelingslijnen analyseren;
 • de departementen van Elia informeren over de inhoud van de ontwikkelingen en over de gekozen aanpak voor het verdedigen van de dossiers van Elia tegenover de externe stakeholders (Europese Commissie, Europese parlementsleden, Belgische vertegenwoordiging bij de Europese Raad, ACER, buitenlandse netbeheerders, ENTSO-E…);
 • een actieplan opstellen dat in het bedrijf zal worden uitgevoerd;
 • de uitvoering van het actieplan beheren, hetzij door aan de ontwikkeling van de strategische punten deel te nemen, hetzij door ondersteuning en begeleiding te geven aan de cellen die daarvoor instaan;
 • de in het buitenland vastgestelde regelgevende ontwikkelingen analyseren, alsook de manier van organisatie van de netbeheerders en regulatoren in de overige Europese landen, teneinde structurele evoluties op de elektriciteitsmarkten te achterhalen.
 • zorgen voor de permanente opvolging van de ontwikkelingen van het wettelijke en regelgevende kader (op Europees niveau);
 • de bijdragen van Elia bij de vereniging ENTSO-E coördineren en de communicatie over de ontwikkelingen binnen Elia verzekeren.

Jouw profiel

 • Universitaire opleiding (burgerlijk ingenieur, handelsingenieur, master in de economische wetenschappen, master rechten)
 • Eerdere ervaring binnen Elia of in een sterk gereglementeerde sector is een troef.
 • Algemene kennis van de organisatie van de energiemarkt
 • Kennis van de organisatie van de Europese instellingen
 • Kennis van de basisvakgebieden van de ondernemingen van de Elia groep
 • Transversale visie
 • Kennis van Frans / Nederlands / Engels
 • Goede organisatorische vaardigheden
 • Zeer goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Dien hier toe!

1052 total views, 2 today Print Job